3К

Варна работи успешно вече над 16 години и предлага инженерингови и консултантски услуги в областите: Енергетика, Промишленост, Телекомуникации.
Основен предмет на дейност:
Проектиране, консултации,доставка и изграждане на възобновяеми източници за производство на електроенергия ВЕИ - фотоволтаични централи и малки ветрогенератори
Проектиране, изграждане на системи за управление, контрол и обработка  на информация;
Проектиране, изграждане и поддържане на системи за мониторинг и управление;

Новини

КЕВР разяснения относно прилагане на чл.31,ал.5,т.1 от ЗЕВИ

 

Становище на КЕВР относно чл.31,ал.5 от ЗЕВИ

Европейски Програми

Уважаеми клиенти и партньори,
 Приемът по мярката за модернизация на стопанствата – 4.1  "Инвестиции в земеделски стопанства" се очаква  да започне в края на месец март.

 Подкрепата ще бъде насочена към  инвестиции свързани с модернизация и механизация на земеделски стопанства, както и за инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници  за нуждите на земеделските стопанства.В тази връзка ние ви предлагаме консултаций за възможностите за реализация на Вашата идея,проект, и инвестиционно намерение.

ДКЕВР

 Преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници с инсталирана мощност до 10 МВт, считано от 01.07.2014, Решение № Ц - 13 от 01.07.2014 г. на ДКЕВР: www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res_c-13_14.pdf

Център за Професионално Обучение „3К“АД :

Уважаеми колеги и партньори, на Вашето внимание ви предлагаме:
Обучения по електробезопасност до и над 1000V за придобиване или потвърждаване на квалификационна група.
Ако проявите интерес моля използваите формата за контакт.