3К

Варна работи успешно вече над 16 години и предлага инженерингови и консултантски услуги в областите: Енергетика, Промишленост, Телекомуникации.
Основен предмет на дейност:
Проектиране, консултации,доставка и изграждане на възобновяеми източници за производство на електроенергия ВЕИ - фотоволтаични централи и малки ветрогенератори
Проектиране, изграждане на системи за управление, контрол и обработка  на информация;
Проектиране, изграждане и поддържане на системи за мониторинг и управление;

Новини

ДКЕВР

Решение на ДКЕВР № Ц-19 от 28.06.2013 г. 
www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res-c-19-28062013.pdf 

ДКЕВР

 Решение на ДКЕВР № Ц-20 от 28.06.2013 г. 
www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res_c-20_13.pdf

ДКЕВР

Относно: Присъединяване на енергийни обекти, произвеждащи електрическа енергия от възобновяеми източници към електроразпределителните мрежи по реда на чл.24 и чл.25 от ЗЕВИ 
www.dker.bg/NPDOCS/stanovishte_13.pdf

ЗЕВИ

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ
www.seea.government.bg/documents/ZEVI.pdf