3К

Варна работи успешно вече над 16 години и предлага инженерингови и консултантски услуги в областите: Енергетика, Промишленост, Телекомуникации.
Основен предмет на дейност:
Проектиране, консултации,доставка и изграждане на възобновяеми източници за производство на електроенергия ВЕИ - фотоволтаични централи и малки ветрогенератори
Проектиране, изграждане на системи за управление, контрол и обработка  на информация;
Проектиране, изграждане и поддържане на системи за мониторинг и управление;

Новини

ДКЕВР

Цени за изкупуване на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергийния обект се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане, считано от 01.07.2014 г.,
Решение № Ц - 14 от 01.07.2014 г. на ДКЕВР: www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res_c-14_14.pdf

ДКЕВР

 Преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници с инсталирана мощност до 10 МВт, считано от 01.07.2014, Решение № Ц - 13 от 01.07.2014 г. на ДКЕВР: www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res_c-13_14.pdf

Център за Професионално Обучение „3К“АД :

Уважаеми колеги и партньори, на Вашето внимание ви предлагаме:
Обучения по електробезопасност до и над 1000V за придобиване или потвърждаване на квалификационна група.
Ако проявите интерес моля използваите формата за контакт.