3К

Варна работи успешно вече над 16 години и предлага инженерингови и консултантски услуги в областите: Енергетика, Промишленост, Телекомуникации.
Основен предмет на дейност:
Проектиране, консултации,доставка и изграждане на възобновяеми източници за производство на електроенергия ВЕИ - фотоволтаични централи и малки ветрогенератори
Проектиране, изграждане на системи за управление, контрол и обработка  на информация;
Проектиране, изграждане и поддържане на системи за мониторинг и управление;

Новини

КЕВР

 Преференциални цени за изкупуване на енергията от възобновяеми източници, считано от 01.07.2015 г.
www.dker.bg/NPDOCS/res-c24-2015.pdf

КЕВР разяснения относно прилагане на чл.31,ал.5,т.1 от ЗЕВИ

 

Становище на КЕВР относно чл.31,ал.5 от ЗЕВИ

Център за Професионално Обучение „3К“АД :

Уважаеми колеги и партньори, на Вашето внимание ви предлагаме:
Обучения по електробезопасност до и над 1000V за придобиване или потвърждаване на квалификационна група.
Ако проявите интерес моля използваите формата за контакт.